1400-tals dikt

av averin

Trionfo di Bacco e di Arianna (1490) av Lorenzo de’Medici (1449-92), även kallad Lorenzo il Magnifico, ”den Magnifike.”

Donne e giovanetti amanti,
Kvinnor och unga älskande,
viva Bacco e viva Amore! Leve Bacchus och leve Amor!
Ciascun suoni, balli e canti! Spela, dansa och sjung!
Arda di dolcezza il core! Hjärtan, av ljuvhet brinn!
Non fatica, non dolore! Ingen möda, ingen smärta!
Quel c’ha esser, convien sia, Det som är, må så vara,
Chi vuol esser lieto, sia: Gläds den som så vill göra:
di doman non c’è certezza. morgondagen oviss är,
Quant’è bella giovinezza Vad skön den är, ungdomen,
che si fugge tuttavia! där den sin kos flyr

Här fångar Lorenzo ett av karnevalens grundteman: den bortflyende tiden och människans oförmåga att gripa tag i den lyckliga stunden och hålla den fast. Ungdomens glädje kantas av ålderdomens vemod, men istället för att sörja, inbjuds vi av poeten och festarrangören att hänge oss åt sång, musik och dans.