PM-skrivande

av averin

Så här lyder den fråga jag valt att skriva mitt PM (hemtenta) om i kursen Renässansens kulturhistoria:

2. Renässansens människosyn

Alltsedan publiceringen av Jakob Burckhardts Renässanskulturen i Italien (1860) har ”renässansmänniskan” utgjort ett ofta citerat, mytomspunnet men samtidigt också mycket omdiskuterat begrepp. Många har funnit stöd för Burckhardts tes att den moderna individualismens började ta form under renässansen i periodens ökade intresse för individen. Det är nu porträttmåleriet kommer på modet och det konstnärliga och litterära självporträttet växer fram. Även renässansfurstarna gav uttryck för växande individualitet, menar man, då de i självförhärligande syften omgav sig med storslagna hov och propagandamaskinerier. Men andra har i opposition till Burckhardt och den tradition som utgår från honom framhållit att renässansens kreativa eliter och makthavare till stor del var fångna i tidens kollektiv livsmönster och föreställningsvärldar. Välj tre renässansfigurer ur listan här nedan och diskutera hur, och i vilken grad, dessa figurer svarar upp mot föreställningen om renässansmänniskan som en fristående, självmedveten och mångsidig individ. Personerna och gestalterna du har att välja mellan är:

Och de tre personer jag just för tillfället valt att diskutera om är Niccolò Machiavelli, Thomas Moore och Lorenzo de’ Medici, ”il Magnifico”. PM:t ska vara på cirka 5-7 sidor och det ska nog inte vara några problem, förutom att frågan är väl inte den jag skulle valt ifall det fanns roligare och intressantare frågor. De övriga fyra man fick välja på var ännu värre så det fick bli denna. Åtminstone blir det intressanta personer.