Camera Obscura

av averin

Då har då mina nästa kurser för hösten börjat, även att jag inte avslutat de andra, har en tenta kvar att skriva om Shakespeare. Men inte mycket göra åt, bara slänga sig in i den nya kursen, Fotografi och börja läsa om fotografins historia.

Det allra första experimenterandet med fotografi skedde redan under 1500- och 1600-talen. Då utforskade man det optiska fenomenet som man använder sig av i den så kallade titthålskameran, Camera Obscura.

https://i1.wp.com/www.nordiskamuseet.se/Upload/images/792.jpg

Fenomenet innebär att om man i ett mörkt rum släpper in ljus igenom ett litet hål i väggen, så får man en bild som projiceras upp och ner på motsatt vägg.

Detta optiska fenomen användes till en början av bland annat konstnärer som kunde skapa naturtrogna avbildningar genom att skissa av den projicerade bilden. Samtidigt experimenterade fysiker och matematiker med glaslinser och upptäckte även att om man ökar eller minskar hålets storlek, kan man justera skärpan i den projicerade bilden.

Under 1600-talet skapades de första lådkamerorna, en mörk låda med ett hål i, Camera Obscura, som betyder mörkt rum på latin.

Tidiga högkulturer som Kina och Egypten kände till fenomenet, Aristoteles (384-322 f.Kr.) och senare Leonarda da Vinci (1452-1519) beskrev samma sak, i sin Codex Atlanticus, bl.a. som förklaring till bildens uppkomst i ögat.